Osmanzade Apartmanı Kentsel Dönüşüm Projesi

Yapı Ruhsatı : 29.08.2014 / 3567504 Onay Kodlu
Niteliği : 9 adet 3+1 daire
1 adet zemin kat dükkan
Toplam 10 Bağımsız Bölüm